Wednesday, March 08, 2006

ఇంకొక్క వారం రోజులు...

బుధవారం, ఫాల్గుణ శుద్ధ నవమి, 1927 శా.శ

ఇంకో వారం రోజుల్లో వైజాగు పట్టణానికి బై..బై చెప్పేస్తున్నాను. నా కప్పుడే ఐదు నెలలు నిండాయి. 'టైమ్‌ ఫర్‌ మూవ్‌మెంట్‌'. చినముత్తేవి నుండి తాతగారు (గోపాలకృష్ణయ్య) వస్తున్నారు ... ఎందుకో తెలుసా, నన్నూ, అమ్మనూ చినముత్తేవి తీసుకెళ్ళడానికి. మాతో పాటూ అమ్మమ్మా, సామర్లకోటనుండి చిన్నమ్మమ్మా వస్తున్నారు. చినముత్తేవిలో ఒక రోజు వుండి, వెంటనే నాన్న దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నాను. నాన్న దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు నాతో పాటూ అమ్మ, నానమ్మ మాత్రమే వస్తున్నారట. అమ్మమ్మా వాళ్ళు చినముత్తేవినుండే వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నారు. అమ్మమ్మకు బాగోలేదుగా మరి.

పూర్తి షెడ్యూలు రెండు మూడు రోజుల్లో చెబుతానేం.